På räls från Malmö upp till TV4 och ”Malou efter tio”.

Efter noggrant övervägande om att resa, på grund av dessa omtumlande tider av Covid-19, samt att alla som befinner sig i Sverige får revidera aktuella beslut dag för dag utefter dagliga uppdateringar av olika restriktioner, blir det nu iallafall äntligen av.
Det blir intervju hos Malou på TV4.

Jag har vägt för och emot att sätta mig på ett tåg men alternativet ”för” tog ganska enkelt överhanden.
Även sedan jag överlagt med min familj, vilka alla var rörande överens med mig om vikten av att medverka i programmet. Vi är överens om att information om möjligheten till att tillfriskna från destruktivt användande av alkohol, andra droger och missbruks- och överkonsumtionsbeteenden överlag såsom spel, arbete, skärmar, träning osv. behöver belysas.

De 430 000 barn som lider av att deras vuxna inte är närvarande känslomässigt är stort i samhället.
Enbart överkonsumtionen av alkohol berör vart femte barn.
Detta påverkar bland annat dessa barns egen känslomässiga utveckling, deras förmåga att uppleva glädje och harmoni samt deras studiero – alltså, deras möjligheter att skapa sig en fin framtid.

Ofta innebär denna distansering från den som borde vara sin närmaste vuxen att barnet själv utvecklar destruktiva mönster. Det behöver inte vara användning av alkohol i omåttliga mängder men något annat typ av känslobedövande beteende – arbetsnarkomani, hasardspel, känslomässig oförmåga till att anknyta och liknande.
Ofta utvecklas kemiskt eller annat beroende i släktleden – en oförmåga att hantera sina inre processer i vardagen tas efter mellan mellan de närstående – precis som artfränder inom andra arter härmar varandra. Inga konstigheter alls.

Beslutet att åka upp till TV4 och medverka i ”Malou efter tio” var egentligen inget jag tvekat på om inte det varit för pandemin Covid-19.
Beslutet har också, paradoxalt nog, förstärkts av pandemin som drabbat mänskligheten.
Bara i Sverige beräknas 1 miljon vuxna, 1 av 7 vuxna, ha ett problematiskt användande av alkohol. Sedan har vi 77 000 som är beroende av narkotika, 45 000 spelmissbrukare och deras 600 000 anhöriga.
Det finns långa listor över beroenden och oförmåga till att anknyta på ett sunt och medmänskligt sätt.

Det är bara 105 år sedan Freud släppte sin första bok. Mänskligheten är en mycket, mycket liten väg in på resan till fungerande metoder för den inre hälsan och medmänskligt ansvarstagande.

Det positiva budskap jag vill förmedla är åndå att det redan finns miljontals människor i världen som tillfrisknar från att blint följa impulsen att ta återfall i sitt tidigare föredragna beroende.

För de flesta med beroendesyndrom går det att skapa sig ett rikt inre liv!

Det finns individuella utvecklingsmöjligheter för de flesta med beroendesyndrom där bibehållen nykterhet blir ett mer attraktivt alternativ.
För att denna realitet ska undersökas närmare av vårdpersonal, forskare och hälsomyndigheter fortsätter mitt engagemang för att belysa dessa frågor.
Dessa professionella bör intervjua och forska i varför så många människor utvecklade beroenden, vad som hände och hur de (vi) lever ett fortsatt liv i frihet från aktivt beroende.

Jag kommer alltid att fortsätta att driva och påvisa vad som gäller för de närståendes rättighet till ett värdigt liv.
Dessa och andra drabbade samt framtida anhöriga och brottsoffers rätt till skydd kräver ett från samhället radikalt utökat och fokuserat preventionsarbete.


Det går att fånga upp unga med beroendesyndrom mycket tidigare!
Det går till och med att lära ”gamla hundar” att lockas till att göra ett inre individuellt arbete för att utveckla inre förmågor till skapa sig ett sunt liv.

Vinsterna av en sådan insats för enskilda människor – barn, unga och vuxna kommer att ge resultat för samhällets välgång i stort.
Även framgången för produktiviteten kommer att öka markant.
Inom ett årtionde skulle vi ha ett betydligt högre välstånd i samhället i stort.

Dessa perspektiv och utgången av att satsa för en märkbar förändring inom den snara framtid ett årtionde faktiskt är, verkar vara ignorerat och enormt underskattat idag.

Jag har väldigt svårt att förstå och acceptera den skada som barnen, vår framtid och nutid, tar.
Det finns väl fungerande metoder för att många med beroendesyndrom ska lära sig ett nytt sätt att leva. Det går att upptäcka och förebygga!

Tiden för ryggradslöshet är förbi!

Beroendesyndrom är skadligt och dödligt.
Beroendesyndrom ligger ofta dolt bakom psykisk och fysisk ohälsa.
Beroendesyndrom drabbar oskyldiga individer oerhört svårt
väldigt många som inte ens har detta syndrom får sin livskvalitet decimerad.
Beroendesyndrom har även utbredda merkostnader för samhället.

Med hopp baserat i genomförd förändring och en tillit som är baserad i handling sitter jag nu på tuff-tuff-tåget mot Stockholm 🙂
Jag hoppas mina medpassagerare och jag själv visar varandra hänsyn genom försiktighet vad gäller rekommendationerna om Covid-19 och ser med värme, medmänsklighet och spänning fram mot att sitta i studion med Malou i hennes och TV4s fina och medmänskliga program
”Malou efter tio”!

Fredagen 20:e mars 2020 sänds intervjun.
Vi kanske ses där, kära läsare!
Allt gott och ta väl hand om dig så länge!

Inga kommentarer

    Lämna svar